Skip to main content

Dịch vụ thư viện trực tuyến SpringShare: Home

Tổng quan

   Kết quả hình ảnh cho springshare

Phần mềm thư viện sử dụng công nghệ điện toán đám mây, với các ứng dụng dịch vụ và giải pháp giúp thư viện chia sẻ kiến thức, phân tích dịch vụ và kết nối người dùng. 

  •              
  •  

Phần mềm và Dịch vụ

Nền tảng giúp các thư viện phát triển mạnh và cung cấp dịch vụ tuyệt vời cho người dùng.

Dễ sử dụng, tích hợp và giá cả phải chăng!

Giúp người dùng khám phá thông tin và tài liệu                           Quảng bá dịch vụ thư viện, sự kiện và cơ sở vật chất ứng dụng.

Đảm bảo câu hỏi của người dùng được trả lời, 24/7.                  Tạo, quản lý và chia sẻ nội dung tài liệu

Tối đa hóa việc sử dụng các dịch vụ thư viện.                             Sử dụng hiệu quả thời gian, phục vụ người dùng tốt hơn.

Xây dựng kết nối bền chặt với cộng đồng người dùng tin.           Phân tích số liệu thống kê hỗ trợ thư viện ra quyết định.

Hiển thị

Tùy chỉnh và linh hoạt

Tùy chỉnh Giao diện để phù hợp với thương hiệu của tổ chức bạn.
Khả năng đa ngôn ngữ thông qua các tùy chỉnh ngôn ngữ.
Thiết kế đáp ứng trên thiết bị di động, máy tính bảng và máy tính để bàn.

Thành phần Dịch vụ

LibGuides / CMS

Quản lý tài liệu, chia sẻ kiến thức, xuất bản nội dung

LibAnswers 

Phương tiện truyền thông xã hội cho thư viện

LibCal

Quản lý dịch vụ thư viện

LibInsight

Phân tích và số liệu thống kê

LibCRM

Xây dựng mối quan hệ với cộng đồng người dùng tin của bạn.

LibStaffer

Quản lý lịch làm việc của cán bộ thư viện

LibWizard

Biếu mẫu, khảo sát và hướng dẫn

E-Reserves

Một giải pháp hiệu quả về chi phí cho dự trữ điện tử, danh sách đọc và quản lý tài liệu.

 

Tổ chức sử dụng